Scholengemeenschap VOS

De Vlaardingse Openbare Scholengroep (De Vos) is een school voor voortgezet onderwijs. De ongeveer 1600 leerlingen zijn verdeeld over 4 gebouwen, namelijk Het Lyceum Vos, De Mavo Vos, Het College Vos en De Internationale Vos.

De Vos heeft zQence Visual gevraagd om een frisse nieuwe website te bouwen waarbij alle betrokken partijen informatie kunnen benaderen die voor hen van belang is. Hierbij moet worden gedacht aan de leraren, leerlingen, ouders en eventuele toekomstige leerlingen (groep 8).

Om een breed gedragen website te kunnen bouwen is allereerst een website-scan en marktonderzoek uitgevoerd. Hiermee is duidelijk geworden welke onderdelen van de website voor de verschillende doelgroepen belangrijk(er) zijn en welke niet of nauwelijks gebruikt worden door de doelgroep. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van o.a. interviews, vragenlijsten en observatie tijdens het gebruik van de oude website.

Met de gegevens die uit het markt- en gebruikersonderzoek naar voren zijn gekomen is vervolgens gewerkt aan een website die aan deze eisen voldoet.De nieuwe website van de Vos Vlaardingen is oorspronkelijk opgebouwd met een mooie bewegende banner gevolgd door een aantal zogenaamde tegels. Met de tegels kunnen bepaalde onderdelen prominent in beeld worden geplaatst zodat de gebruikersbeleving verbeterd wordt.

Marktonderzoek

In de website zijn een groot aantal technische bouwstenen ingebouwd zoals een agenda, nieuwsoverzicht, zoekfunctie, contactformulieren, fotoboeken en uitgebreide tekstbewerkingsmogelijkheden. De website kent koppelingen met het roosterprogramma van de scholengemeenschap, Magister en Office 365.

Daarnaast heeft zQence Visual logo’s ontworpen die passen bij de verschillende locaties van de scholengemeenschap. Deze logo’s worden op meerdere plaatsen binnen de website gebruikt, veelal om een selectie te maken voor een bepaalde locatie bij het maken van afspraken of om locatiespecifieke informatie te bekijken. Een handige functie die in de website is ingebouwd is de Bookings-agenda-functie. Met deze functie kunnen ouders van kinderen die zich wensen in te schrijven voor de scholengemeenschap handig en snel een inschijfafspraak inplannen op de tijdstippen die nog open staan. Al met al een zeer mooi project!

 

terug naar portfolio