Omgevingsdienst Midden-Holland

Voor Omgevingsdienst Midden-Holland heeft zQence Visual in 2014 en nieuwe website gemaakt. De website moest voldoen aan de door overheidsinstanties verplicht gestelde richtlijnen op gebied van toegankelijkheid en transparantie. Hierbij is voldaan aan alle destijds gestelde eisen voor het behalen van het Waarmerk van stichting Drempelvrij.

De website van Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) ziet er op eerste gezicht ogenschijnlijk simpel uit, maar niets is minder waar!

Door de enorme hoeveelheid beschikbare informatie is het voor veel bedrijven en instellingen moeilijk om hun klanten op een gebruiksvriendelijke manier te voorzien van informatie. Het hoofddoel van het nieuwe ontwerp is de bezoekers van informatie te voorzien die voor hen van toepassing is. Hiertoe heeft zQence Visual gekeken naar de doelgroepen van Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) en hierin geadviseerd op de voorpagina van de website een onderscheid te maken in deze verschillende doelgroepen.

Dit is gerealiseerd door gebruik te maken van custom-made logo’s voor inwoners, bestuuders/provincie en ondernemers. Daarnaast zijn ontwerpen gebruikt voor de zwemwaterkwaliteit, bodemkwaliteit en de dienst Milieu overlast van bedrijven.

De website is voorzien van een speciale functies voor slechtzienden en blinden. Zo is er voorzien in een functie om de lettertype-grootte te wijzigen voor slechtzienden. Daarnaast is de website voorzien van een handige voorleesfunctie om te zorgen dat de website auditief bezocht kan worden.